Thiết kế căn hộ Duplex chung cư Trung Kính Complex

Căn hộ Duplex Trung Kính Complex được thiết kế thông minh và tiện nghi cho các hộ gia đình. Mỗi căn hộ gồm: phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, Phòng ngủ 1, phòng giúp việc, wc1, Wc2, logia 1, Logia 2, sảnh vào, giao thông đứng, hành lang…

Các loại diện tích căn Duplex Chung cư Trung Kính Complex gồm: 199.1m2, 212.6m2, 206.3m2, 249m2, 186.9m2.

Sơ đồ thiết kế các căn Duplex Trung Kính Complex

Căn hộ Duplex 1 tầng 1 Trung Kính Complex

Căn hộ Duplex Trung Kính Complex – Thiết kế Duplex 1 tầng 1

Căn hộ Duplex 1 tầng 2 Trung Kính Complex

Căn hộ Duplex Trung Kính Complex – Thiết kế Duplex 1 tầng 2

Căn hộ Duplex 2 tầng 1 Trung Kính Complex

Căn hộ Duplex 2 tầng 1 Trung Kính Complex

Căn hộ Duplex 2 tầng 2 Trung Kính Complex

Căn hộ Duplex 2 tầng 2 Trung Kính Complex

Căn hộ Duplex 3 tầng 1 Trung Kính Complex

Căn hộ Duplex 3 tầng 1 Trung Kính Complex

Căn hộ Duplex 3 tầng 2 Trung Kính Complex

Căn hộ Duplex 3 tầng 2 Trung Kính Complex

Căn hộ Duplex 4 tầng 1 Trung Kính Complex

Căn hộ Duplex 4 tầng 1 Trung Kính Complex

Căn hộ Duplex 4 tầng 2 Trung Kính Complex

Căn hộ Duplex 4 tầng 2 Trung Kính Complex

Căn hộ Duplex 5 tầng 1 Trung Kính Complex

Căn hộ Duplex 5 tầng 1 Trung Kính Complex

Căn hộ Duplex 5 tầng 2 Trung Kính Complex

Căn hộ Duplex 5 tầng 2 Trung Kính Complex